Projekty

Firma Amarotto sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, pn. „Rozwój eksportu w firmie Amarotto sp. z o.o.”, nr projektu POPW.01.02.00-20-0074/21

 

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji, który zapewni zwiększenie aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Efektem końcowym będzie:

– wzrost poziomu sprzedaży,

– wzrost konkurencyjności firmy,

– dywersyfikacja przychodów,

– uatrakcyjnienie oferty handlowej,

– rozbudowa kadry

 

Wartość projektu : 839 118.30 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 579 878.50 PLN